FAQ

You are here

Hoe registreer ik mijn huurovereenkomst?

De registratie van een huurovereenkomst voor magazijnen, kantoren of handelsruimtes is een plicht die rust op verhuurder en huurder. In de praktijk wordt deze plicht in de huurovereenkomst doorgaans gelegd op de huurder.
Deze registratie dient te gebeuren binnen de 4 maanden na het afsluiten van de overeenkomst.

De verschuldigde registratierechten bedragen 0,2% op de totaal verschuldigde huurprijs en op de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de volledige duur van het contract.
Bijv voor een huur van negen jaar met een maandelijkse huurprijs van 2500€ wordt dit : 2500 x 12 x 9 x 1,05 (in het geval dat de lasten 5% van de jaarhuur bedragen) x 0,002 = 567€
Bij laattijdige registratie is een geldboete verschuldigd die gelijk is aan het bedrag van de verschuldigde rechten.

Door de registratie krijgt de huurovereenkomst een vaste datum, waardoor deze ook bindend is voor derden. Bijv zo zal de koper van het pand dat u huurt, uw huurovereenkomst dienen te respecteren.

Waar de huurder vroeger 2 originele huurcontracten diende aan te bieden op het registratiekantoor, kan hij dit nu met slechts 1 ingescand exemplaar van de overeenkomst online via www.myrent.be. Inloggen op deze site kan met de elektronische IDkaart. De plaatsbeschrijving mag maar hoeft niet mee te worden geregistreerd.

 

Hoe indexeer ik de huurprijs?

Huurovereenkomsten voor magazijnen, handelsruimtes en kantoren kunnen jaarlijks worden geïndexeerd mits deze mogelijkheid in de overeenkomst is voorzien.

Het is gebruikelijk om te indexeren op de verjaardag van de huurovereenkomst, maar dit kan ook later. In dat geval kan men zelfs de indexverhoging tot één jaar terug vorderen!

Het maximumbedrag dat mag geïndexeerd worden wordt bepaald aan de hand van volgende formule:(Basishuurprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer

Via de handige tool “huurcalculator” kan u dit bedrag ook automatisch laten berekenen.